Dmoz kriterleri (Arama motorunun site seçimi ve değerlendirmesi)

Eklenmek İçin Uygun Olan Siteler

ODP’nin iki amacı vardır: Web’in en ayrıntılı ve kusursuz dizinini oluşturmak ve herkes için faydalı ve vazgeçilmez kabul edilecek yüksek kalitede, içerik bakımından zengin bir kaynak oluşturmak. Kısaca, editörler kaliteli siteleri seçmeli ve dizine mümkün olduğunca fazla kaliteli site eklemelidirler.

Bir kaynağın belirli bir konuda mevcut olan diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında sahip olduğu göreceli değer göz önünde bulundurulmalıdır.  Göreceli değer sadece sitenin kalitesine bağlı değildir, aynı zamanda sitenin bir konuda benzersiz ve önemli  bilgiler sunuyor olmasıyla da ilişkilidir.

Genel olarak, ODP editörleri şu özellikleri taşıyan siteleri dizine eklemeye özen göstermelidirler:

  • Orijinal, kategorinin konusuyla ilgili nadir bulunur ve konu hakkında değerli içeriğe sahip olan siteler.
  • Önemli konularda birbirine zıt fikirleri barındıran içerik. ODP derinliği ve genişliğiyle insanlığın sahip olduğu bilgi birikiminin tüm başlıklarını ve görüş açılarını kapsayacak şekilde tarafsız ve objektif bir kaynak yaratmak amacındadır.

Editörler inceledikleri tüm sitelerde şu hususları göz önünde bulundurmalıdırlar:

Sitenin içeriği ve sunduğu bilgiler diğer sitelerle birebir aynı mı?
Bir site başka bir sitenin içeriğini kopyalamış olmamalıdır.
Eklemeyi düşündüğünüz türdeki siteler dizine ekleniyor mu?
Site bütün olarak çalışıyor mu, eksik bölümü var mı?
Sitedeki linklerin çalışması ve alt sayfaları da içerik bakımından zengin olmalı. Linkler takip edildiğinde 404 sayfa bulunamadı hataları ile yada içeriği olmayan sayfalarla karşılaşılmamalı. Eğer bir site halen yapım aşamasındayda Açık Dizin’e eklenmek için uygun bir site değildir. Bazı sitelerin kırık linkleri olabilir, tasarımı kötü olabilir, yada diğer “kalite” problemleri olabilir, ama aynı zamanda da Web’de çok zor bulunan yada bulunması imkansız olan bir konuda bilgi veriyor olabilir. Bu şekildeki siteler ODP’ye eklenebilir. Bazı kusurları da olsa, eğer sahip olduğu içerik az bulunur ve eşsizse, bu tür siteler çok faydalı olarak kabul edilirler.
Site güncel mi?
Bir konuda en yeni bilgileri sunduğunu iddia eden bir sitenin güncel olması gerekir. Eğer güncel değilse, sitenin arşive ve araştırmaya yönelik değerine bakılır. Bazı nadir durumlarda, güncel olmayan bir site çok değerli makalelere, linklere ve diğer kaynaklara sahip olabilir. Örneğin, iki yıldır güncellenmeyen bir antika bülteninde antikalarla ilgili önemli makaleler ve antika alım satımı ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. Bununla birlikte, günlük haberler sunduğu ileri süren bir site birkaç aydır güncellenmiyorsa, kayda değer bir içeriğe sahip olmadığı kabul edilebilir.
Siteye ulaşılabiliyor mu ve düzgün bir şekilde görüntülenebiliyor mu?
Siteye ulaşım için geçen sürenin çok uzun olmaması ve sitenin her zaman çalışıyor olması gerekir. İçerik bakımından zengin bir sitenin sırf dizaynı kötü olduğu için eklememesi sık rastlanan bir durum değildir. Ama kötü tasarım nedeniyle sitedeki bilgiler okunamıyorsa, yani bilgiye ulaşılamıyorsa listelenmesinin bir anlamı yoktur.

Amacımız ODP’yi internet’teki en kullanışlı kaynak yapmaktır. Açık Dizin’de hiçbir sitenin yerleşimi garantili değildir ve projenin başarısı editörlerin içerik eklerken doğru yargılarda bulunmasına bağlıdır.

Genellikle Eklenmek İçin Uygun Olmayan Siteler

ODP tüm konuları detaylı bir biçimde kapsamayı amaçladığı için, çoğu zaman dizine eklenmesi uygun olmayan siteleri belirtmek, dizine eklenmesi uygun olan siteleri belirtmekten daha kolaydır. Bu bölüm dizine eklenmek için uygun olmayan siteler hakkında bilgiler vermektedir.

Bayiler ve Üyeler Üzerinden Pazarlama

ODP Neden Bu Türdeki Siteleri Listelemiyor?

Bu bizim tasvip etmediğimiz bir ticaret şekli değil. Bu türdeki sitelerde içerik mutlaka başka bir yerden kopyalanmıştır. Örneğin, veri saklama ürünleri satan ve bu konuda servisler sunan bir şirketiniz olduğunu varsayalım. Elbetteki ürünlerinizi pazarlamak için bayileriniz de olacak. Bayilerinizin siteleri bambaşka bir tasarım ve kodlamayla oluşturulmuş olsa da sonuçta içeriği ve amacı tamamen sizinkiyle ve diğer bayilerle aynı olacaktır. Aynı içeriğe sahip ve aynı amaca hizmet eden siteleri dizin eklemenin sağladığı bir fayda yoktur.

Bu Tipteki Belli Başlı Site Türleri İçin Yönergeler

Ortaklık Bağlantıları
Ortaklık bağlaçları, ticari amaçlarla adres satırlarına eklenen, ve genelde bir ortak veya öneren numarası veya adı taşıyan (AffiliateID=19555&ProductID=508 gibi) ekleri taşıyan bağlaçlara verilen isimdir. Bağlantıdaki numara veya adın sahibi kişi, bu bağlantıyı kullanarak yapılan alışverişlerden komisyon alır. Ek özgün içeriklerin yanı sıra ortaklık bağlaçları taşıyan siteler (örneğin bir sanatçı ile ilgili röportajlar, resimler, ve bilgiler içeren bir site şarkıcının CD’sini satmak amacı ile ortaklık bağlaçları veriyor olabilir) dizine kabul edilebilir.  Ancak, öncelikli veya ağırlıklı olarak kitap veya CD vs. satışı için bağlaçlar içeren ve/veya özgün içerik sahibi olmayan siteler dizinde listelenmemelidir.
Ağırlıklı Olarak Ortaklık Bağlantılarından Oluşan Siteler
Bu tür sitelerde amaç gönderdiği kullanıcı trafiği ile orantılı olarak kendisine komisyon verecek sitelere kullanıcı göndermektir. Bu nedenle genellikle içerik olarak değer taşımazlar ve dizine eklenmek için uygun değildirler. Ekleme yada eklememe kararını, ortaklık bağlantılarını yok sayarak siteye baktığımızda geride kalan içeriğin değerli kabul edilip edilemeyeceğine göre veririz.
Çok Katlı Pazarlama (MLM) ve Piramit Sistemleri
Çok Katlı Pazarlama (multi-level marketing), satıcıların (distribütörlerin) hem kendi sattıkları ürünlerden hem de sisteme tanıttıkları diğer satıcılardan oluşma bir dağıtım ağının satışlarından komisyon alarak para kazanmalarını sağlayan doğrudan satış sistemlerine verilen isimdir. Bunlara örnek olarak Amway, Avon, Oriflame verilebilir. Eğer bu tür sistem hakkındaki siteler listeler listelenecekse, satıcı veya distribütör siteleri, şirketin listelendiği kategorinin altında listelenmelidir. Örneğin, Amway Türkiye ana sitesi World/Türkçe/Ekonomi_ve_ış_Dünyası/Kazanç_Olanakları/Çok_Katlı_Pazarlama kategorisinin altında listelenmişse, satıcı ve distribütörlere ait siteler de World/Türkçe/Ekonomi_ve_ış_Dünyası/Kazanç_Olanakları/Çok_Katlı_Pazarlama/Amway/Bağımsız_Distribütörler kategorisi altında listelenmelidir.Bu kategoride listelenmek isteyen her site/distribütör sadece bir kere listelenebilir. Bu kuralı uygulayabilmek amacı ile sadece sistemin ve distribütörün adını açık bir şekilde belirten siteler listelenecektir. Piramit sistemleri, zincir mektuplar, veya para oyunları yasal olmadıklarından dolayı dizinde hiç bir şekilde listelenemezler. Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu (WFDSA), piramit sistemlerini şu şekilde tanımlamaktadır: Sisteme katılmak isteyen adayın üye olmak için bir miktar para ödediği ve sistemden kazancının büyük bir kısmının, halka ürün veya servis satışı yerine, sisteme kendi tanıştırdığı adayların üyelik aidatlarından geldiği sistemlerdir. Daha geniş bilgi için lütfen WFDSAsitesini ziyaret edin.

Yansı Siteler

Yansı siteler, aynı içeriği barındırmalarına rağmen farklı adreslerden erişilen sitelere verilen isimdir. Yansı siteler ODP’de listelenmemelidir. Yansı siteler genelde spam amaçlı kullanılır. Spam bölümü spam politikamız hakkında daha ayrıntılı bilgi içermektedir.

Örneğin Açık Dizin Projesi’ne http://www.dmoz.org/, http://dmoz.org/ ve http://ch.dmoz.org/ adreslerinden ulaşılabilir. Ama sadece http://dmoz.org/ dizine eklenebilir ve diğerleri yansı siteler oldukları için eklenmezler.

Yönlendirmeler ve “Gizli” URLler.

Yönlendirmeler, bir adresi yazdığınızda sizi başka bir adrese yollayan mekanizmalardır. Tarayıcınız bu tür bir bağlaca tıkladığınızda, ya da adresini yazarak görüntülemeye çalıştığınızda otomatik olarak başka bir adrese yönlendirilirsiniz. Bazı durumlarda yönlendirmeyi belirten bir geçiş sayfası da olabilir. Bir sitenin adresi değiştiğinde ziyaretçileri yeni adrese yönlendirmek için kullanılabileceği gibi başka kötü amaçlarla da kullanılabilir yönlendirmeler. Yönlendirme yapan adresleri asla dizine eklememelisiniz. Eğer böyle adreslerle karşılaşırsanız, bunları yönlendirdikleri adreslerle değiştirmeye özen gösteriniz.

Gizli URLler’de de aynı yönlendirme mekanizması kullanılmakla beraber, frameset oluşturularak adres satırında sürekli olarak yönlendirme adresinin kalması sağlanır. Bu tür URLler de dizinde listelenmez.

Örneğin http://www.welcome.to/Boomers_from_Mars adresi http://www.geocities.com/boomers_from_mars  için bir yönlendirme adresidir.

Yasal Olmayan Siteler

Yasal olmayan içerikli siteler, özellikle de yasal olmayan materyal dağıtımını üstlenen siteler, dizinde listelenmemelidir. Yasal olmayan içeriğe örnek olarak çocuk pornosu, telif haklarını çiğneyen veya zedeleyen materyal, yasal olmayan aktiviteleri (sahtekarlık ve şiddet gibi) savunan veya öneren materyal, ve iftira niteliğinde materyaller gösterilebilir. Yöntem anlatan veya bu konuda genel bilgi veren siteler, bu bilginin belirli özel bir amaç için kullanılmasını önermedikleri sürece genelde kabul edilebilirler.

Genel olarak laikliği savunan yazarların bir listesini bilgi olarak veren laiklik karşıtı bir site dizine kabul edilebilir. Ancak, site bu yazarları hedef gösterir bir şekilde sunuyorsa veya bu şekilde kullanılabilecek bilgiler veriyorsa (günlük düzenleri, işe gidiş yolları ile ilgili bilgiler veya haritalar, ev adresleri, ev telefon numaraları, aile fertlerinin adları türü bilgiler) o zaman listelenemez.

Her ne kadar Açık Dizin Projesi Amerika’da yer almaktaysa da, bazı ülkeler kendi sınırları dışında kalan web sitelerinde kendi vatandaşlarına sunulan bilgiler üzerinde de yargı hakkı iddia edebilirler. Hatta Açık Dizin Projesi gibi sırf bu sitelere bağlantı veren sitelere karşı da harekete geçebilirler. Bu nedenle editörler kendi bulundukları bölgelerde yürürlükte olan internet ve web siteleri ile ilgili yasalara uymalıdırlar.

Bu kurallara ek olarak alt kategorileri isimlendirirken yasadışı etkinliklere yönelik terimler (örneğin, “Warez” yada “Korsan”) kullanılmamalıdır. Bunun gibi ODP tanımları da, kullanıcılara yasadışı aktivite yada malzemeyi (örneğin, korsan yazılım yada müzik) sağlamakta yardımcı olmamalıdır. Bunun nedeni, bu tür tanımlama veya isimlendirmelerin, söz konusu editörün yada tüm ODP’nin bu tür materyalleri yada aktiviteleri övdüğü veya desteklediği gibi bir yanlış anlamaya neden olabileceğidir.

Bir sitenin potansiyel yasa dışılığının değerlendirilmesi genelde güçtür ve her sitenin tek tek incelenmesini gerektirir. Editörler bu konularda diğer editörlere danışmaktan çekinmemelidir. ODP Personeli (staff), bu tür siteleri silmek yada düzenlemekte tamamen yetkilidir.

Arama Sonuçları İçeren Listelemeler

Site listelemesi kullanıcıyı sitenin açık adresine götürmelidir. Bir arama motorunu kullanarak bir sonuç kümesi elde edip, bu sonuç kümesini bir siteymiş gibi sunmak hoş bir biçim değildir. Site girdileri web dizinlerinden, dmoz.org yada jenerik arama motorlarından elde edilen sonuçlardan oluşmamalıdır. Bazı çok nadir durumlarda listelemeler özel içerik kaynaklarının arama sonuçlarından oluşturulabilir ama bundan mümkün olduğu kadar uzak durmanızı öneririz. Hangi durumda olursa olsun dmoz.org arama sonuçları bir site tanımı olarak girilmemelidir.

Ürün Listelemesi

Kendilerini sadece tek bir ürünün satışı ve dağıtımına adamış sitelerden, özellikle de bu siteler başka sitelerin bir parçası ise yada site zaten dizinde listelenmiş bir üreticiyi temsil eden bir distribütör ise, kaçınılmalıdır. Açık Dizin Projesinin amacı bir ürün kataloğu gibi bireysel ürünleri tek tek listelemek değildir. Ancak, bireysel ürün siteleri eğer yararlı bilgiler (ipuçları, öneri, bilgi, kullanım kılavuzu gibi) içeriyorsa listelenebilir.

Site Listelemelerinin Mesaj Amaçlı Kullanımı

Site ismi veya açıklaması diğer editörlere ya da siteyi gönderenlere yönelik notlar ya da mesajlar (kurumsal ya da kişisel farketmez) içermemelidir. Bu tür notlar ODP RDF çıktısında derlenmekte, ve bu çıktı pek çok arama şirketi tarafından kullanılmaktadır. Bu tür uyarılar bu şirketlerin kullanımı sırasında anlamlarını kaybetmekte ve arama yapanların aklını karıştırmaktan öteye gitmemektedir.

KATEGORİ UYARISI– Lütfen bu kategoriye site eklemeyin.

Örümcek Yemleri, Kaynak Üreticiler ve İçerik Değirmenleri

“Örümcek yemi” tabir edilen web siteleri, sayfaları indekslemek için web’i tarayan arama motoru yazılımlarını kandırmak amacıyla hazırlanır. Bu sayfaların amacı, başka bir siteye bağlantı vererek o sayfanın önemini artırmak ve arama motoru sıralamalarında o siteyi yükseltmektir.

Kaynak üretici web siteleri, e-posta formu gibi yollarla ziyaretçilerden bilgi toplayarak bu bilgileri bir şirketle paylaşmayı ya da web’de başka bir yerde temsil edilen şirketlere satmayı amaçlar.

“İçerik değirmeni” tabir edilen siteler genellikle başka web sitelerinin reklamlarını içerir ve bu sitelerin içeriği çoğu zaman başka kaynaklardan derlenmiştir. Bu web siteleri kendi kendilerine yeten birer kaynak olmak için değil, ziyaretçileri diğer web sitelerine yönlendirmek için tasarlanmışlardır.

Bu siteler eşsiz, zengin içerikli, bilgilendirici sitelermiş gibi görünebilirler; buna rağmen içerikleri genellikle saygın sitelerden kopyalanmış veya kısmen değiştirilmiş, otomatik olarak üretilmiş ya da elle yaratılmış olabilirler, ama gerçek anlamda bilgi değeri taşımazlar. Genellikle hakiki ve güvenilir sorumluluk beyanatları barındırmazlar. Bu siteleri listelemememizin sebebi reklamların, bağlantıların ya da e-posta formlarının varlığı değildir. Bunlar pek çok listelenebilir sitede de bulunmaktadır. Bu tip siteleri diğerlerinden ayıran şey, bu özelliklerle birlikte özgün yazarlığın ve/veya doğrulanabilir bilgilerin yokluğudur.

Kayseri Web Tasarım

kayseri web tasarım
kayseri web tasarım

 

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdare Binası 1 (Teknopark) No: 115  Melikgazi / KAYSERİ

Telefon: 0 352 221 09 93   E- Mail: bilgi@kentmediagrup.com

kayseri web tasarım

web tasarım

web tasarımı

kurumsal web tasarım

profesyonel web tasarım

e-ticaret

e-ticaret yazılımı

network marketing sistem

kayseri web tasarım

kayseri web tasarımı

web tasarım firmaları

web sitesi

web design

İnsan Daima Sever

 

“İnsan Daima Sever”

İnsan; doğar, büyür, ölür… Ama daima sever!

Doğar annesini, babasını sever, büyür arkadaşlarını sever sonra âşık olur, evlenir, eşini bir başka sever. Ondan olanları –çocuklarını- daha bir başka sever.

Ama her canlı gibi insan da ölür ve sevdiği her şey ile kaybolur…

Gelip, geçici hayatı noktalayıp, sonsuz bir hayata başlarken herkes gider, kişi, eşi ile kalır. Çünkü anne, baba, çocuk, kardeş, arkadaş vs. görevini tamamlamıştır artık… Ama eş öyle değil… O senin eşindir, sol yanındır; tıpkı Âdem’in sol kaburgası olan Havva gibi o da senin solundur, soluğundur… Annen, baban, kardeşin gibi değildir o. Onu kendin seçersin, ararsın, çabalarsın, düşünürsün, hissedersin ve seversin. Seversin ama çok seversin, dış güzelliğine önem vermezsin, zaten sevdiysen, ondan güzel kimse yoktur senin için. Ruh güzelliğine de bakmazsın, bilirsin, Allah’ın tüm ruhları, kendi ruhundan, kendi nefesinden üfleyip yarattığını ve O’ndan gelen her şeyin en güzel olduğunu. Allah için seversin eşini, Allah’ın bir emaneti gibi bakarsın ona. Üzmeden, kırmadan, hiçbir kötüye bulaştırmadan, tertemiz seversin…

 

Eşinin her gülümseyişine, binlerce kez şükredersin…

 

yeni programlama dili Swift!

apple-swift

Apple’ın her yıl düzenlediği ve tüm dünyada merakla beklenen WWDC gerçekleşti.  Apple yine birçok yenilik açıkladı. En dikkat çeken konu ise şüphesiz yeni yazılım dili Swift‘ti.

Swift’in tanıtımını ise şirkette Yazılım Mühendisliği Departmanı Kıdemli Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Craig Federighitarafından yapılmıştı.

Federighi yaptığı sunumla birlikte Swift’in Python ve Objective-C’den çok daha fazla hızlı olduğunu ve Syntax’nın çok daha sade ve kolay olduğu başlıkları üzerinde durmuştu.

Ortaya çıkan tartışmaların ilk ayağı ise dilin hiç bilinmemesi ve henüz kimsenin bir fikir sahibi olmamasıyla ilgiliydi. Apple Yazılımcı Araçları Bölüm Direktörü olarak görev yapan Chris Lattner’ın Temmuz 2010′da kişisel blogu üzerinde yazdığı yazılarlara tasarlamaya başladığı bir dil. 2011 sonlarına doğru seçtiği birkaç mühendisin ekibe dahil olmasıyla birlikte proje ve dil üzerine çalışmaya ağırlık vermiş, 2013 Haziran ayıyla birlikte ise Apple Geliştirici Araçları bölümünün birincil projesi Swift olmuş ve 2014 Haziran ayıyla birlikte tüm dünyaya duyuruldu.

Swift neler getiriyor?

  • İlk olarak söyleyebileceğimiz konu şüphesiz syntax. Objective-C‘nin ilk günden bu yana en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi syntax’nın oldukça zor olmasıydı. Swift, Objective-C’ye göre çok daha sade ve kolay bir syntax’a sahip. Lua gibi script dillerini andırdığı ve bu bakımından birçok geliştiricinin Swift’e pozitif baktığını bunlara ek olarak daha önce Objective-C kullanarak yazılım geliştirmemiş ancak PhoneGap gibi araçlarla JavaScript kullanan yazılımcıların Swift ile native uygulama geliştirmeye sıcak baktığı forumlarda başlıca konuşulan konular arasında.
  • Objective-C ile uygulama geliştirilirken Cocoa ile hem Mac hem iOS işletim sistemine sahip cihazlar için yazılım geliştirmek mümkündü, ancak buradaki handikap bunun için iki farklı kütüphaneler kullanmak zorunda olmanız ve neredeyse yeniden bir proje oluşturup yazmak gibi bir durumda kalmanız. Swift ile Cocoa’nın da yardımıyla birlikte tek kodla çok büyük oranda hem Mac hem iOS platformları için ortak uygulama geliştirmek daha kolay olacak.
  • Objective-C’nin en zor ve can sıkıcı olarak nitelendirebileceğimiz alanlarından bir tanesi de Hafıza/Bellek Yönetimi (Memory Management) konusuydu. Swift’in en iyi yanlarından bir tanesi olarak sunulan bu konu ise, Hafıza/Bellek Yönetimi’nin arka planda büyük oran da halledileceği ve geliştiricilerin artık bu konu için daha fazla vakit harcamak ve üzerine düşünmek zorunda kalmayacak olması.
  • Swift ile birlikte Xcode’a gelen en önemli yeniliklerden bir tanesi de “Playgrounds”. Mevcut olarak iOS’a uygulama geliştirenler “Build almak”  olarak adlandırılan konunun aslında can sıkıcı bir durum olduğunu çok iyi bilirler. Swift ile birlikte gelen yeni Xcode’la birlikte artık  gerçek zamanlı (real-time) olarak projenizin mevcut durumunu kod yazdığınız ekranda görebileceksiniz. Bununla birlikte ana kodunuzu değiştirmeden, “playgrounds” üzerinde yazdığınız kodu düzenleyerek yapacağınız değişikliklerin nasıl tepki vereceğini anlık olarak görmek mümkün. Chris Granger tarafından Ocak 2012′de Kickstarter üzerinde Light Table isimli bir proje tanıtılmış ve 316.720 dolar gibi bir bağış alarak hayata geçmişti. Swift ile gelen playgrounds’ın Light Table’dan ilham aldığını söyleyebiliriz.

swift-screenshot

Swift ile birlikte akıllara gelen sorular

Swift henüz çok yeni, doğal olarak Swift ile geliştirilen ileri düzey projeler henüz ortaya çıkmadı. Bu nedenle yazılımcıların projelerini hayata geçirirken Swift’in nasıl tepkiler vereceği ve ne kadar yeterli olacağı akla ilk gelen sorulardan. Swift’e doğru bir geçiş sürecinin olacacağını ve bunun sancısız olmayacağını düşünmek hata olur, mevcut durumda da projelerde hem Objective-C hem Swift kullanılabilinmesiyle bu süreçteki geçişlerin bu sebeple biraz daha kolay olacağını düşünebiliriz.

Akıllara gelen bir diğer soru ise kütüphane desteği. Şu anda Objective-C ile birlikte birçok kütüphane desteği mevcut ve iOS’un en başından bu yana geliştiriciler Objective-C ile yazdığı için kütüphane desteklerinin ve performanslarının oturmuş olduğunu söyleyebiliriz. Swift’in ise şu an için bunu ne oranda başarıyla sunacağını kestirmek güç. Buna bir örnek vermemiz gerekirse OpenGL’in Swift ile kullanılabilmesi, kütüphane ve örneklerin yayınlanması. Bunu diğer önemli kütüphaneler içinde söyleyebiliriz.

syntax-swift-ile-kolaylasiyor

Ekosistemin Oluşması 

Bir programlama dilinin hayatını sürdürebilmesi ve daha fazla yazılımcıya/kullanıcıya ulaşmasının temel etkenlerden bir tanesi topluluk (community) desteği. Swift’in de hızlı ve etkin bir biçimde daha çok geliştiriciye ulaşması topluluk desteği, açık kaynak kodlu örnekler, yazılım geliştirici platformlarındaki soru-cevapların hızlıca farklılaşması ve cevaplar gelmeye başlaması ve yazılan kitaplar olarak sıralayabiliriz.

Apple WWDC’de resmi olarak yayınladığı Swift kitabı dışında şu anda herkesin dili anlamaya çalışmak ve birşeyler yapmaya çalışmakla meşgul olarak görünüyor 🙂 Yukarıda da değindiğimiz gibi geçiş hem Apple hem geliştiriciler için biraz sancılı olacak ancak Swift’in kendi ekosistemini hızlı bir şekilde oluşturması gerekli ve insanların ilk başta bunu daha kolay öğrenip ortaya birşeyler çıkarabilmesi için Apple’a da büyük görev düşüyor.

Swift için Apple’ın yazdığı resmi e-kitaba buradan, Swift ile yapılan geliştirilen Flappy Bird (FlappySwift) github sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Tüm bunların yanında twitter’dan Craig Federighi ve Chris Lattner takip etmeniz, Swift ile ilgili son gelişmelere öğrenmek için yararlı olabilir.

Faceboook’ta 1 dakikada neler oluyor?

Facebook

İnternette 1 dakikada neler olduğunu detaylandıran SumoCuopon, Facebook’ta 1 dakikada neler olduğunu infografik halinde paylaştı.

Dikkat çeken bilgilerin yer aldığı infografikte 1,16 milyar kullanıcıya sahip Facebook’un dakikada 11 bin 700 dolar gelir elde ettiği yer alırken, kulllanıcıların Beğen butonuna 3 milyon 125 bin defa tıklıyorlar. Dakikada  500 yeni hesap Facebook’a dahil olurken 100 bin arkadaşlık isteği gönderiliyor.

Fotoğraf yüklenme sayısı 243 bin 500 olarak belirtilirken, sosyal ağda dakikada gönderilen mesaj sayısıysa 150 bin. Video yönüyle dikkat çeken rakamların da yer aldığı infografikte Facebook’ta 1 dakikada izlenilen video sayısı 323 günlük YouTube videosu izlenildiği paylaşılıyor

facebook Grafik

OSMAN GAZİ’ NİN OĞLU ORHAN GAZİYE VASİYETİ

osmangazi

 “Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helala-harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma, devlet idaresinde bu gibi kişilere iş verme!.. Zira yaratandan korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz. Büyük günah işleyen ve bunu devam ettiren kimsede sadakat olmaz. Böyle kişilerin sadakati olsa ümmeti olduğu Peygamber-i Zişan’ın sadık tebligatı üzere hareket eder de şer’i şerifin dışına çıkmazdı. Zulümden, bid’atten sakın. Zulme ve bid’ate teşvik edenleri devletinden uzaklaştır. Çünkü böyleleri seni zevale uğratmış olurlar.

Daima cihad ile devletini genişletmeye çalış. Çünkü uzun zaman sefer olunmazsa askerin secaatine; reislerin ve kumandanların bilgi, tedbir ve malumatına ağırlık ve noksanlık gelir. Böyle sefer işlerini bilenler ölür gider de yerine tecrübesiz kimseler gelir, bu yüzden de bir çok hatalar meydana gelir ki, bundan da devlet büyük zararlar görür. Beytü’l-mali koru! Devletin servetini çoğaltmaya çalış!.. Şer’i şerifin ölçüsüne göre sana ait olana kanaatle, ihtiyaçlarından ve gerekli olanlardan başka lüzumsuz yere telef etme, israftan kaçın. Askerinle, malınla gururlanma. Zira onlar Allah yolunda cihad için milletin işlerinin yerli yerinde görülmesi ve cihana adalet ve fazileti yayman için vasıtadırlar.

Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını koru!.. Vefatlarından sonra böyle kimselerin çoluk-çocuğuna bak, ihtiyaçlarını karşıla.!..Halkından hiç kimsenin malına tecavüz etme!.. Hak edenlere yardım ile iltifat elini uzat, böylelerinin yakınlarını sıkıntıdan kurtar. Askeri erkanı iyi koru!.. Alimler, fazıllar, sanatkarlar, edipler; devletin bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun. Bir kemal sahibi işitince onunla yakınlık kur, dirlikler ver ve ihsan eyle!.. Hükümetinde ulema, fazıl kimseler, erbab-ı maarif çoğalsın, siyaset ve din işleri nizam bulsun!..

Benden ibret al ki, bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip haketmediğim halde bunca inayet-i celile-i Rabbaniye’ye mazhar oldum. Sen de benim yolumdan git ve bu Din-i Muhammedi’yi ve ashabını, başka sana tabi olanları koru. Allah’ın (c.c) hakkını ve kulların hukukunu gözet!.. Ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma. Ve adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüs de Allah’ın yardımına güven. Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru!.. Haksız yere hiç bir ferde layık olmayan muamelede bulunma!.. Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan”.

Fotoğraf dikeyinde internetten eğitim girişimi: FotoDers.com

fotoders_logo-640x640

Bildiğiniz gibi internetten online eğitim konusu tüm dünyada sıkça konuşulan, yurtdışından yabancı girişim örneklerine sıkça yer verdiğimiz ve kendine yatırım imkanı bulan bir alan.

Bu konuda yerli girişimleri çok sık göremiyoruz ama bu yazıda konuk edeceğimiz online eğitim girişimi FotoDers.com, fotoğrafçılara özel eğitimler vermeyi hedefliyor.

Kendisi de aynı zamanda bir fotoğrafçı olan Tahir Yıldız tarafından kurulan FotoDers.com, ilk etapta fotoğrafçılara Adobe Photoshop programını kullanmayı temel seviyeden öğretiyor. FotoDers.com’daki online eğitiminin amacı, görerek, aynı anda uygulayarak öğrenmeyi sağlamak. Bu da, Adobe Photoshop’u kitaptan öğrenmektense, daha interaktif bir şekilde video üzerinden öğrenmeyi daha cazip kılıyor.

Screen-Shot-2014-05-29-at-23.23.12

FotoDers.com’un, fotoğrafçılar için Adobe Photoshop eğitimiyle başladı ancak Yıldız’dan aldığımız bilgilere göre ileride Doğum Fotoğrafçılığı, Düğün Fotoğrafçılığı, Sokak Fotoğrafçılığı, Reklam ve Moda Fotoğrafçılığı gibi alanlarda da özel online eğitim modülleri eklenecek. Detaylı ders içeriği planını incelediğimizde bir fotoğrafçının Photoshop kullanırken kullandığı tüm detayları görebiliyoruz, ayrıca FotoDers bünyesi altında bir mağaza da bulunuyor. Bu mağazadan da fotoğrafçılara yönelik indirilebilir eklentileri satın alarak indirebiliyorsunuz.

Tahir Yıldız’ın bu yola çıkarken kullanıcıların Türkçe kaynak eksikliğini göz önüne alarak çalışmalara başladığı bilgisini de aldık. Yani kısacası FotoDers, Türkçe kaynakları çok sık bulamayacağınız bir alanda online fotoğrafçılık eğitimleri vererek bu alandaki açığı kapamak istiyor. FotoDers, fotoğrafçılıktan para kazanmak istesin ya da istemesin, profesyonel ya da hobi olarak yapan herkese yönelik bir eğitim platformu olmayı amaçlıyor.

FotoDers’te, temel üyelik, tam üyelik ve özel üyelik gibi fiyatları 99 TL ile 199 TL arasında değişen üyelik tipleri bulunuyor. Üyelik bir abone olma sistemi üzerine değil, tam ve özel üyelik paketlerini tercih ettiğinizde, yeni gelecek videolara da tam erişim hakkınız bulunuyor.

Instagram’dan 10 yeni fotoğraf düzenleme aracı

Instagram Fotoğrafların kusursuzluğunu artırmak isteyen Instagram, fotoğraf düzenlemede yeni araçlarını blogundan paylaştı. Parlaklık ayarından, keskinliğe kadar yeni araçlarla kullanıcılar artık Instagram öncesinde başka uygulama kullanmasına gerek kalmıyor.

instagram yeni araçlarla yaratıcılığın artıralacağını belirtmesine  karşılık halihazırda profosyonel makine çekimlerinden paylaşımlarında yer aldığını düşündüğümüzde, mobil uygulamanın asıl beklentisinin bu olmadığını söylemek mümkün. Yeni araçlarla kullanıcıların Instagram’da fotoğrafı paylaşmadan önce süreci azaltmak istiyor. 

İnstagram

Fotoğraf düzenleme araçlarının neler olduğunu merak edenler için paylaşalım, Filter Strength, Adjust, Brightness, Contrast, Warmth, Saturation, Highlights, Shadows, Vignette  ve Sharpen. Kullanıcılar yeni araçlara fotoğraf için filtreyi seçtikten sonra ulaşabilecekleri Instagram’ın paylaştığı noktalar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda iOS kullanıcılarına fotoğrafı seçtikten sonra ışık yoğunluğunu ayarlayabilmesi için getirilen sağa sola kaydırma yeni 10 araç içinde kullanılmış. Yukarıda ekran görüntlerini bulabileceğiniz Instagram’ın yeni araçlarını kullanmak için uygulamanın güncellenmesini gerekiyor. Tahminen yeni Instagram güncellemesi gün içerisinde gelecektir.