Özi Kalesi (bugünkü Ochakiv, ukrayna)

 

ÖZİ KALESİ
1978 YILINDAKİ MUHAREBE SIRASINDA

özi‘de bulunan ve aynı adla anılan, osmanlı imparatorluğunun en önemli sınır kalelerinden biri. özi kalesikırım yarım adasını kontrol altında tutan uç nokta konumundaki kılburun kalesi ile birlikte, stra­tejik açıdan osmanlı imparatorluğu’nun kuzey karadeniz’deki en önemli ka­leleri haline gelmiştir. bu önemi vezir yemişçi hasan paşa 1603 yılında III. mehmed’e yazdığı telhisde “özi kalesi bir kaledir ki cümle karadeniz’in ve tuna yalılarının kilidi olmuştur” şeklinde vurgulamaktadır. I. abdülhamit zamanında kaybedilen kale, o kadar büyük bir üzüntü yaratmıştır ki; I. abdülhamit hatt-ı hümayun‘da şu şekilde dile getirmiştir üzüntüsünü:
özi‘nin düştüğü takriri âlimallah beni yeniden kederlendirdi; bu kadar müslüman erkek, kadın, küçük ve büyüğün kâfir elinde kalması beni mahzun eyledi. yarab! sen mâlik’ül mülksün. senden niyazım, ölmeden bu beldeleri tekrar müslümanların eline geçtiğini bana göster.”

Bir Cevap Yazın