Dmoz kriterleri (Arama motorunun site seçimi ve değerlendirmesi)

Eklenmek İçin Uygun Olan Siteler

ODP’nin iki amacı vardır: Web’in en ayrıntılı ve kusursuz dizinini oluşturmak ve herkes için faydalı ve vazgeçilmez kabul edilecek yüksek kalitede, içerik bakımından zengin bir kaynak oluşturmak. Kısaca, editörler kaliteli siteleri seçmeli ve dizine mümkün olduğunca fazla kaliteli site eklemelidirler.

Bir kaynağın belirli bir konuda mevcut olan diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında sahip olduğu göreceli değer göz önünde bulundurulmalıdır.  Göreceli değer sadece sitenin kalitesine bağlı değildir, aynı zamanda sitenin bir konuda benzersiz ve önemli  bilgiler sunuyor olmasıyla da ilişkilidir.

Genel olarak, ODP editörleri şu özellikleri taşıyan siteleri dizine eklemeye özen göstermelidirler:

  • Orijinal, kategorinin konusuyla ilgili nadir bulunur ve konu hakkında değerli içeriğe sahip olan siteler.
  • Önemli konularda birbirine zıt fikirleri barındıran içerik. ODP derinliği ve genişliğiyle insanlığın sahip olduğu bilgi birikiminin tüm başlıklarını ve görüş açılarını kapsayacak şekilde tarafsız ve objektif bir kaynak yaratmak amacındadır.

Editörler inceledikleri tüm sitelerde şu hususları göz önünde bulundurmalıdırlar:

Sitenin içeriği ve sunduğu bilgiler diğer sitelerle birebir aynı mı?
Bir site başka bir sitenin içeriğini kopyalamış olmamalıdır.
Eklemeyi düşündüğünüz türdeki siteler dizine ekleniyor mu?
Site bütün olarak çalışıyor mu, eksik bölümü var mı?
Sitedeki linklerin çalışması ve alt sayfaları da içerik bakımından zengin olmalı. Linkler takip edildiğinde 404 sayfa bulunamadı hataları ile yada içeriği olmayan sayfalarla karşılaşılmamalı. Eğer bir site halen yapım aşamasındayda Açık Dizin’e eklenmek için uygun bir site değildir. Bazı sitelerin kırık linkleri olabilir, tasarımı kötü olabilir, yada diğer “kalite” problemleri olabilir, ama aynı zamanda da Web’de çok zor bulunan yada bulunması imkansız olan bir konuda bilgi veriyor olabilir. Bu şekildeki siteler ODP’ye eklenebilir. Bazı kusurları da olsa, eğer sahip olduğu içerik az bulunur ve eşsizse, bu tür siteler çok faydalı olarak kabul edilirler.
Site güncel mi?
Bir konuda en yeni bilgileri sunduğunu iddia eden bir sitenin güncel olması gerekir. Eğer güncel değilse, sitenin arşive ve araştırmaya yönelik değerine bakılır. Bazı nadir durumlarda, güncel olmayan bir site çok değerli makalelere, linklere ve diğer kaynaklara sahip olabilir. Örneğin, iki yıldır güncellenmeyen bir antika bülteninde antikalarla ilgili önemli makaleler ve antika alım satımı ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. Bununla birlikte, günlük haberler sunduğu ileri süren bir site birkaç aydır güncellenmiyorsa, kayda değer bir içeriğe sahip olmadığı kabul edilebilir.
Siteye ulaşılabiliyor mu ve düzgün bir şekilde görüntülenebiliyor mu?
Siteye ulaşım için geçen sürenin çok uzun olmaması ve sitenin her zaman çalışıyor olması gerekir. İçerik bakımından zengin bir sitenin sırf dizaynı kötü olduğu için eklememesi sık rastlanan bir durum değildir. Ama kötü tasarım nedeniyle sitedeki bilgiler okunamıyorsa, yani bilgiye ulaşılamıyorsa listelenmesinin bir anlamı yoktur.

Amacımız ODP’yi internet’teki en kullanışlı kaynak yapmaktır. Açık Dizin’de hiçbir sitenin yerleşimi garantili değildir ve projenin başarısı editörlerin içerik eklerken doğru yargılarda bulunmasına bağlıdır.

Genellikle Eklenmek İçin Uygun Olmayan Siteler

ODP tüm konuları detaylı bir biçimde kapsamayı amaçladığı için, çoğu zaman dizine eklenmesi uygun olmayan siteleri belirtmek, dizine eklenmesi uygun olan siteleri belirtmekten daha kolaydır. Bu bölüm dizine eklenmek için uygun olmayan siteler hakkında bilgiler vermektedir.

Bayiler ve Üyeler Üzerinden Pazarlama

ODP Neden Bu Türdeki Siteleri Listelemiyor?

Bu bizim tasvip etmediğimiz bir ticaret şekli değil. Bu türdeki sitelerde içerik mutlaka başka bir yerden kopyalanmıştır. Örneğin, veri saklama ürünleri satan ve bu konuda servisler sunan bir şirketiniz olduğunu varsayalım. Elbetteki ürünlerinizi pazarlamak için bayileriniz de olacak. Bayilerinizin siteleri bambaşka bir tasarım ve kodlamayla oluşturulmuş olsa da sonuçta içeriği ve amacı tamamen sizinkiyle ve diğer bayilerle aynı olacaktır. Aynı içeriğe sahip ve aynı amaca hizmet eden siteleri dizin eklemenin sağladığı bir fayda yoktur.

Bu Tipteki Belli Başlı Site Türleri İçin Yönergeler

Ortaklık Bağlantıları
Ortaklık bağlaçları, ticari amaçlarla adres satırlarına eklenen, ve genelde bir ortak veya öneren numarası veya adı taşıyan (AffiliateID=19555&ProductID=508 gibi) ekleri taşıyan bağlaçlara verilen isimdir. Bağlantıdaki numara veya adın sahibi kişi, bu bağlantıyı kullanarak yapılan alışverişlerden komisyon alır. Ek özgün içeriklerin yanı sıra ortaklık bağlaçları taşıyan siteler (örneğin bir sanatçı ile ilgili röportajlar, resimler, ve bilgiler içeren bir site şarkıcının CD’sini satmak amacı ile ortaklık bağlaçları veriyor olabilir) dizine kabul edilebilir.  Ancak, öncelikli veya ağırlıklı olarak kitap veya CD vs. satışı için bağlaçlar içeren ve/veya özgün içerik sahibi olmayan siteler dizinde listelenmemelidir.
Ağırlıklı Olarak Ortaklık Bağlantılarından Oluşan Siteler
Bu tür sitelerde amaç gönderdiği kullanıcı trafiği ile orantılı olarak kendisine komisyon verecek sitelere kullanıcı göndermektir. Bu nedenle genellikle içerik olarak değer taşımazlar ve dizine eklenmek için uygun değildirler. Ekleme yada eklememe kararını, ortaklık bağlantılarını yok sayarak siteye baktığımızda geride kalan içeriğin değerli kabul edilip edilemeyeceğine göre veririz.
Çok Katlı Pazarlama (MLM) ve Piramit Sistemleri
Çok Katlı Pazarlama (multi-level marketing), satıcıların (distribütörlerin) hem kendi sattıkları ürünlerden hem de sisteme tanıttıkları diğer satıcılardan oluşma bir dağıtım ağının satışlarından komisyon alarak para kazanmalarını sağlayan doğrudan satış sistemlerine verilen isimdir. Bunlara örnek olarak Amway, Avon, Oriflame verilebilir. Eğer bu tür sistem hakkındaki siteler listeler listelenecekse, satıcı veya distribütör siteleri, şirketin listelendiği kategorinin altında listelenmelidir. Örneğin, Amway Türkiye ana sitesi World/Türkçe/Ekonomi_ve_ış_Dünyası/Kazanç_Olanakları/Çok_Katlı_Pazarlama kategorisinin altında listelenmişse, satıcı ve distribütörlere ait siteler de World/Türkçe/Ekonomi_ve_ış_Dünyası/Kazanç_Olanakları/Çok_Katlı_Pazarlama/Amway/Bağımsız_Distribütörler kategorisi altında listelenmelidir.Bu kategoride listelenmek isteyen her site/distribütör sadece bir kere listelenebilir. Bu kuralı uygulayabilmek amacı ile sadece sistemin ve distribütörün adını açık bir şekilde belirten siteler listelenecektir. Piramit sistemleri, zincir mektuplar, veya para oyunları yasal olmadıklarından dolayı dizinde hiç bir şekilde listelenemezler. Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu (WFDSA), piramit sistemlerini şu şekilde tanımlamaktadır: Sisteme katılmak isteyen adayın üye olmak için bir miktar para ödediği ve sistemden kazancının büyük bir kısmının, halka ürün veya servis satışı yerine, sisteme kendi tanıştırdığı adayların üyelik aidatlarından geldiği sistemlerdir. Daha geniş bilgi için lütfen WFDSAsitesini ziyaret edin.

Yansı Siteler

Yansı siteler, aynı içeriği barındırmalarına rağmen farklı adreslerden erişilen sitelere verilen isimdir. Yansı siteler ODP’de listelenmemelidir. Yansı siteler genelde spam amaçlı kullanılır. Spam bölümü spam politikamız hakkında daha ayrıntılı bilgi içermektedir.

Örneğin Açık Dizin Projesi’ne http://www.dmoz.org/, http://dmoz.org/ ve http://ch.dmoz.org/ adreslerinden ulaşılabilir. Ama sadece http://dmoz.org/ dizine eklenebilir ve diğerleri yansı siteler oldukları için eklenmezler.

Yönlendirmeler ve “Gizli” URLler.

Yönlendirmeler, bir adresi yazdığınızda sizi başka bir adrese yollayan mekanizmalardır. Tarayıcınız bu tür bir bağlaca tıkladığınızda, ya da adresini yazarak görüntülemeye çalıştığınızda otomatik olarak başka bir adrese yönlendirilirsiniz. Bazı durumlarda yönlendirmeyi belirten bir geçiş sayfası da olabilir. Bir sitenin adresi değiştiğinde ziyaretçileri yeni adrese yönlendirmek için kullanılabileceği gibi başka kötü amaçlarla da kullanılabilir yönlendirmeler. Yönlendirme yapan adresleri asla dizine eklememelisiniz. Eğer böyle adreslerle karşılaşırsanız, bunları yönlendirdikleri adreslerle değiştirmeye özen gösteriniz.

Gizli URLler’de de aynı yönlendirme mekanizması kullanılmakla beraber, frameset oluşturularak adres satırında sürekli olarak yönlendirme adresinin kalması sağlanır. Bu tür URLler de dizinde listelenmez.

Örneğin http://www.welcome.to/Boomers_from_Mars adresi http://www.geocities.com/boomers_from_mars  için bir yönlendirme adresidir.

Yasal Olmayan Siteler

Yasal olmayan içerikli siteler, özellikle de yasal olmayan materyal dağıtımını üstlenen siteler, dizinde listelenmemelidir. Yasal olmayan içeriğe örnek olarak çocuk pornosu, telif haklarını çiğneyen veya zedeleyen materyal, yasal olmayan aktiviteleri (sahtekarlık ve şiddet gibi) savunan veya öneren materyal, ve iftira niteliğinde materyaller gösterilebilir. Yöntem anlatan veya bu konuda genel bilgi veren siteler, bu bilginin belirli özel bir amaç için kullanılmasını önermedikleri sürece genelde kabul edilebilirler.

Genel olarak laikliği savunan yazarların bir listesini bilgi olarak veren laiklik karşıtı bir site dizine kabul edilebilir. Ancak, site bu yazarları hedef gösterir bir şekilde sunuyorsa veya bu şekilde kullanılabilecek bilgiler veriyorsa (günlük düzenleri, işe gidiş yolları ile ilgili bilgiler veya haritalar, ev adresleri, ev telefon numaraları, aile fertlerinin adları türü bilgiler) o zaman listelenemez.

Her ne kadar Açık Dizin Projesi Amerika’da yer almaktaysa da, bazı ülkeler kendi sınırları dışında kalan web sitelerinde kendi vatandaşlarına sunulan bilgiler üzerinde de yargı hakkı iddia edebilirler. Hatta Açık Dizin Projesi gibi sırf bu sitelere bağlantı veren sitelere karşı da harekete geçebilirler. Bu nedenle editörler kendi bulundukları bölgelerde yürürlükte olan internet ve web siteleri ile ilgili yasalara uymalıdırlar.

Bu kurallara ek olarak alt kategorileri isimlendirirken yasadışı etkinliklere yönelik terimler (örneğin, “Warez” yada “Korsan”) kullanılmamalıdır. Bunun gibi ODP tanımları da, kullanıcılara yasadışı aktivite yada malzemeyi (örneğin, korsan yazılım yada müzik) sağlamakta yardımcı olmamalıdır. Bunun nedeni, bu tür tanımlama veya isimlendirmelerin, söz konusu editörün yada tüm ODP’nin bu tür materyalleri yada aktiviteleri övdüğü veya desteklediği gibi bir yanlış anlamaya neden olabileceğidir.

Bir sitenin potansiyel yasa dışılığının değerlendirilmesi genelde güçtür ve her sitenin tek tek incelenmesini gerektirir. Editörler bu konularda diğer editörlere danışmaktan çekinmemelidir. ODP Personeli (staff), bu tür siteleri silmek yada düzenlemekte tamamen yetkilidir.

Arama Sonuçları İçeren Listelemeler

Site listelemesi kullanıcıyı sitenin açık adresine götürmelidir. Bir arama motorunu kullanarak bir sonuç kümesi elde edip, bu sonuç kümesini bir siteymiş gibi sunmak hoş bir biçim değildir. Site girdileri web dizinlerinden, dmoz.org yada jenerik arama motorlarından elde edilen sonuçlardan oluşmamalıdır. Bazı çok nadir durumlarda listelemeler özel içerik kaynaklarının arama sonuçlarından oluşturulabilir ama bundan mümkün olduğu kadar uzak durmanızı öneririz. Hangi durumda olursa olsun dmoz.org arama sonuçları bir site tanımı olarak girilmemelidir.

Ürün Listelemesi

Kendilerini sadece tek bir ürünün satışı ve dağıtımına adamış sitelerden, özellikle de bu siteler başka sitelerin bir parçası ise yada site zaten dizinde listelenmiş bir üreticiyi temsil eden bir distribütör ise, kaçınılmalıdır. Açık Dizin Projesinin amacı bir ürün kataloğu gibi bireysel ürünleri tek tek listelemek değildir. Ancak, bireysel ürün siteleri eğer yararlı bilgiler (ipuçları, öneri, bilgi, kullanım kılavuzu gibi) içeriyorsa listelenebilir.

Site Listelemelerinin Mesaj Amaçlı Kullanımı

Site ismi veya açıklaması diğer editörlere ya da siteyi gönderenlere yönelik notlar ya da mesajlar (kurumsal ya da kişisel farketmez) içermemelidir. Bu tür notlar ODP RDF çıktısında derlenmekte, ve bu çıktı pek çok arama şirketi tarafından kullanılmaktadır. Bu tür uyarılar bu şirketlerin kullanımı sırasında anlamlarını kaybetmekte ve arama yapanların aklını karıştırmaktan öteye gitmemektedir.

KATEGORİ UYARISI– Lütfen bu kategoriye site eklemeyin.

Örümcek Yemleri, Kaynak Üreticiler ve İçerik Değirmenleri

“Örümcek yemi” tabir edilen web siteleri, sayfaları indekslemek için web’i tarayan arama motoru yazılımlarını kandırmak amacıyla hazırlanır. Bu sayfaların amacı, başka bir siteye bağlantı vererek o sayfanın önemini artırmak ve arama motoru sıralamalarında o siteyi yükseltmektir.

Kaynak üretici web siteleri, e-posta formu gibi yollarla ziyaretçilerden bilgi toplayarak bu bilgileri bir şirketle paylaşmayı ya da web’de başka bir yerde temsil edilen şirketlere satmayı amaçlar.

“İçerik değirmeni” tabir edilen siteler genellikle başka web sitelerinin reklamlarını içerir ve bu sitelerin içeriği çoğu zaman başka kaynaklardan derlenmiştir. Bu web siteleri kendi kendilerine yeten birer kaynak olmak için değil, ziyaretçileri diğer web sitelerine yönlendirmek için tasarlanmışlardır.

Bu siteler eşsiz, zengin içerikli, bilgilendirici sitelermiş gibi görünebilirler; buna rağmen içerikleri genellikle saygın sitelerden kopyalanmış veya kısmen değiştirilmiş, otomatik olarak üretilmiş ya da elle yaratılmış olabilirler, ama gerçek anlamda bilgi değeri taşımazlar. Genellikle hakiki ve güvenilir sorumluluk beyanatları barındırmazlar. Bu siteleri listelemememizin sebebi reklamların, bağlantıların ya da e-posta formlarının varlığı değildir. Bunlar pek çok listelenebilir sitede de bulunmaktadır. Bu tip siteleri diğerlerinden ayıran şey, bu özelliklerle birlikte özgün yazarlığın ve/veya doğrulanabilir bilgilerin yokluğudur.

Bir Cevap Yazın